Magic Sing Karaoke Mikrofone

Magic Sing ET25K, Magic Sing ET23KH  Karaoke Dual Funkmikroset, Magic Sing Karaoke Dual Mikrofon Station ET19KV